Архиве категорија: Вести и обавештења

14.07.2019. – ОБЕЛЕЖЕН ДАН КРСНЕ СЛАВЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА БАРАЈЕВО

Дана 14.07.2019. у нашој установи је уз освештење славског колача и пригодан коктел обележена крсна слава установе Св. врачи Козма и Дамјан.

Том приликом угостили смо представнике локалне самоуправе, пословне партнере, колеге из других здравствених установа као  бивше и садашње запослене дома здраља. Овај пут прави домаћин славе је била Служба опште медицине уз подршку свих запослених и руководства.

IMG_20190714_120854 IMG_20190714_120910 IMG_20190714_120919

OГЛАС ЗА ПРИЈЕМ ЛЕКАРА У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС “, бр 1/2015,3/2018 и 106/2018 ) и члана 23.став 1 тачка 4 , Статута Дома здравља „Др Милорад Влајковић“ Барајево, Дом здравља „Др Милорад Влајковић“ Барајево , дана 04.06.2019.године, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС    ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1.Доктор медицине – на неодређено време у Служби за здравствену заштиту одраслих , са пуним радним временом- 1 ( један ) извршилац. Услови за заснивање радног односа из овог огласа су:

• Завршен медицински факултет
• Положен стручни испит

Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа утврђене Законом о раду ( „Сл.гласник РС“ број 24/2005,61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17-УС и 137/17 ) и посебним прописима везаним за јавне службе:

Уверење о држављанству РС ( не старије од 6 месеци ).

Доказ да се против кандидата не води кривични поступак односно да оптуженица није ступила на правну снагу и да није покренута истрага ( уверење суда не старије од 6 месеци).

Уз пријаву заинересовани кандидати за радно место подносе доказе о испуњености општих и посебних услова у оргиналу или овереним копијама , не старијим од шест месеци , уз краћу биографију са пропратним писмом.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања на огласној табли Дома здравља „Др Милорад Влајковић“ Барајево , односно на интернет страницама Дома здравља „Др Милорад Влајковић“ Барајево и Националне службе за запошљавање.

Пријаве на оглас могу се поднети лично или на писарници Дома здравља“Др Милорад Влајковић“Барајево , ул Светосавска бр 91 , сваког радног дана од 07 до 15 часова или послати препоручено поштом на адресу са назнаком „За оглас-доктор медицине “.

Барајево, 12.06.2019. год.

В.Д.Директор
Др Данијела Новаковић

26. 05. 2019. – ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ ГРАЂАНА

OБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ БАРАЈЕВА
Поштовани,
Обавештавамо Вас да ће у недељу 26.05.2019. године од 08 до 16 часова бити превентивни дан у Дому здравља “Др Милорад Влајковић“ – Барајево.
Том приликом можете урадити следеће прегледе:

- Ултразвук абдомена

-Лабораторијске анализе:
*хормон штитасте жлездe ( анализа ће се вршити у периоду од 08:00 до 11:00 часова код пацијената који на увид покажу извештај и специјалистички статус обољења и предлог и потребу анализе услед праћења болести )

-Превентивни прегледи одраслих

( мерење гликемије, мерење, крвног притиска, ЕКГ и савети лекара)

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ:

- Офталмолошки прегледи који су били предвиђени у склопу дана превентивних прегледа отказани су услед болести лекара специјалисте.

За информације и преузимање упутница за поменуте услуге најпре се јавите на шалтер инфоцентра.
Добро дошли
Дом здравља “Др Милорад Влајковић“ – Барајево

31.05.2019. – СВЕТСКИ ДАН БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА

СВЕТСКИ ДАН БЕЗ ДУВАНА

 

31. мај 2019. – Светски дан без дуванa

Сваке године, 31. маја, Светска здравствена организација (СЗО) и њени партнери широм света обележавају Светски дан без дувана.
Кампања има за циљ да различите циљне групе упозори на здравствене и друге ризике који се повезују са употребом дувана и подстакне доносиоце одлука да усвоје делотворне мере, засноване на доказима, којима се смањује употреба дувана и изложеност дувану.
Тема Светског дана без дувана 2019. године је „Дуван и здравље плућа”, а обележава се под слоганом „Не дозволите да због дувана изгубите дах”.
Ове године посебна пажња се посвећује негативном утицају дувана на плућа (од рака до хроничних плућних болести), због значаја овог органа за целокупно здравље и благостање људи.
Кампања Светски дан без дуванa 2019. има улогу да укаже на:
• важност здравља плућа за постизање укупног здравља и благостања и последице пушења на здравље плућа;
• велики број смртних случајева и плућних болести широм света изазваних дуваном, укључујући хроничне респираторне болести и рак плућа;
• повезаност употребе дувана и туберкулозе;
• последице изложености дуванском диму на здравље плућа код људи свих узраста;
• мере контроле дувана засоване на доказима које треба предузети како би се смањиле последице употребе дувана на здравље плућа, као и на целокупно здравље.

Позив на акцију
Контрола дувана мора постати приоритет владама и заједницама широм света како би се остварио циљ одрживог развоја да се до 2030. године за трећину смањи превремена смртност улед незаразних болести.
У циљу смањења употребе дувана и изложености дуванском диму све државе треба да имплементирају Оквирну конвенцију о контроли дувана Светске здравствене организације, што подразумева имплементацију и спровођење најефикаснијих мера за смањење понуде и потражње дувана и дуванских производа.
Родитељи и остали чланови заједнице такође треба да предузму мере којима ће промовисати сопствено и здравље своје деце чувајући их од штете коју изазива дуван.

 

Значајне болести повезане са употребом дувана

Рак плућа. Пушење дувана је најважнији фактор ризика за рак плућа, који је глобално одговоран за две трећине смртних случајева услед ове болести. Изложеност дуванском диму у кући и на радном месту такође повећава ризик од рака плућа, а престанак пушења може да смањи ризик од настанка ове болести. Десет година након престанка пушења, ризик се смањује за отприлике половину у поређењу са особом која пуши.
Хроничне болести органа за дисање. Пушење дувана је водећи узрок хроничне опструктивне болести плућа (ХОБП), стања у којем нагомилана слуз у плућима доводи до болног кашља и тешкоћа при дисању. Ризик од појаве ХОБП је посебно изражен код особа које су у раном узрасту почеле да пуше, с обзиром да дувански дим значајно успорава развој плућа. Пушење такође погоршава симптоме астме. Рани престанак пушења је најефикаснији третман у успоравању прогресије ХОБП-а и смиривању симптома астме.
Болести које се јављају током читавог живота. Одојчад која су интраутерино изложена токсинима из дуванског дима, због тога што је мајка била пушач или изложена дуванском диму из окружења, често имају слабији развој плућа и њихове функције. Мала деца која су изложена дуванском диму су под ризиком за појаву и погоршање симптома астме, упале плућа и бронхитиса, као и чешће упале доњих дисајних путева. Глобалне процене су да око 165.000 деце умире пре пете године живота од инфекција доњих респираторних путева проузрокованих изложеношћу дуванком диму. Деца која су од најранијег доба изложена дуваском диму имају последице по здравље органа за дисање и у одраслом добу, а честе инфекције доњих респираторних путева у детињству значајно повећавају ризик од развоја хроничне опструктивне блести плућа у одраслом добу.
Туберкулоза. Пушење и изложеност дуванском диму су важан фактор ризика за инфекцију туберкулозом. Пушење такође повећава ризик од понављања болести и смртности. Подаци показују да је учесталост употребе дувана око два пута већа међу оболелима од туберкулозе у односу на општу популацију у Србији. Наставак пушења у току лечења туберкулозе чини лечење мање успешним.

Загађење ваздуха. Дувански дим значајно загађује ваздух у затвореним просторима јер садржи око 7000 хемијских састојака, од којих је најмање 69 канцерогено. Иако дувански дим може бити невидљив и без мириса, може се задржати у ваздуху дуже од пет часова. Значајан део честица дуванског дима се таложи у простору на различитим површинама и на тај начин излаже људе, а нарочито малу децу, штетним састојцима и канцерогенима (тзв. задржани дувански дим; енгл. third hand smoke).
Оквирна конвенција о контроли дувана

http://www.batut.org.rs/download/izdvajamo/duvan/okvirnaKonvencijaOKontroliDuvana.pdf

Контрола дувана – Кључне чињенице СЗО за Србију

http://www.batut.org.rs/download/izdvajamo/duvan/Kontrola%20duvana%20kljucne%20cinjenice%20Srbija.pdf

Пушење и малигне болести

http://www.batut.org.rs/download/izdvajamo/duvan/Pusenje%20i%20maligne%20bolesti.pdf

Постер Светски дан без дувана 31.мај 2019. године

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

У периоду од 08. до 12. априла у Дому здравља „Др Милорад Влајковић“  извршени су систематски прегледи деце предшколског узраста. Уз велико ангажовање локалне самоуправе и руководства установе омогућен је преглед лекара оториноларинголога, специјалности која је тренутно дефицитарна у нашој установи и на тај начин малишанима омогућена потпуна припрема за упис у први разред.

IMG-ca98649982010a0114aa620e71516902-V

IMG-eed10a5fb50f62f214ffe56308c01471-V

IMG-5fec30cad831288c749dd31614037ead-V

7. 04. 2019. – СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА

 

Поводом Светског дана здравља главна сестра Дома здравља ВМС Мирела Фетахи одржала је предавање у ПУ „Полетарац“ у  Барајеву на тему здравља. Малишанима је кроз живописне илустрације приближен значај правилне исхране, личне хигијене и лепог понашања-

IMG-5b0acdf22091fd3f66acb309a22c0286-V IMG-8cd952e45a07595931da90dd522cf764-V - Copy IMG-62851e6d77c8dad36041b5c3c2ce0a9e-V

07.04. 2019.ГОД. СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА – ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ БАРАЈЕВА

 

Поштовани,

Обавештавамо Вас да ће у недељу 07.04.2019. године од 08 до 16 часова  бити обележен Светски дан здравља. Тим поводом  у Дому здравља “Др Милорад Влајковић“ у  Барајеву биће организовани превентивни прегледи.и то:

- пргледи и савети лекара на служби опште медицине

-екг снимање

-мерење нивоа шећера у крви

За информације и преузимање упутница за поменуте услуге најпре се јавите на шалтер инфоцентра.

ДОБРО ДОШЛИ! 

Колектив Дома здравља „Др Милорад Влајковић“ – Барајево

 

БАЗАР ЗДРАВЉА – 27.- 28. 03. 2019. ДОМ ВОЈСКЕ, БЕОГРАД

Запослени у Дому здравља „Др милорад Влајковић“ су активно учествовали на Пролећном  фестивалу здравља 27. и 28. марта 2019. год. Мерењем крвног притиска, гликемије, тежине, висине,давањем стручних савета и поделом воћа  као пример здравог начина живота настојали су да подигну ниво здравственог васпитања наших грађана.ове године наш штанд је посетило око 250 грађана.

IMG-e5ca8931026abb2741014b8999f799de-V IMG-89bf02e11ccb63a6985c9a36a97c24bb-V IMG-e1d0a748140b6ddbf24ade19f82d90dd-V

31. 02. 2019. – НАЦИОНАЛНИ ДАН БЕЗ ДУВАНА

poster KPP prepress

Национални дан  без дувана „ЗАШТИТИМО СЕ ОД ДУВАНА“

 

У Србији се већ дуже од 20 година сваког 31. јануара обележава Национални дан без дувана. Активности у оквиру обележавања Националног дана без дувана упозоравају јавност на штетне ефекте употребе дувана као и излагања дуванском диму.

Ове године, Национални дан без дувана се обележава под слоганом „Заштитимо се од дувана” и посебно вишеструке последице по здравље људи и околине и неопходност јачања мултисекторске сарадње на овом пољу.

У оквиру обележавања Националног дана без дувана, истичу се и нови изазови у контроли дувана као што су употреба наргила и електронских цигарета међу младима.

 

Основни резулати који указују на величину проблема и потребу јачања мултисекторске сарадње:

Резултати истраживања Global Youth Tobacco Survey (GYTS) које је спроведено 2017. године од стране Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ и Министарства здравља, уз финансирање Светске здравствене организације, међу ученицима старости од 13 до 15 година на репрезентативном узорку свих школа у Србији указују на потребу јачања мултисекторске сарадње у циљу заштите здравља младих.

Основни резултати овог истраживања показују:

 • 61% младих изложено је дуванском диму на затвореним јавним местима
 • 11% ученика пуши цигарете, подједнако девојчице и дечаци
 • 37% ученика је бар једном пробало цигарете, а 43% неки дувански производ
 • 9% младих пуши наргиле
 • 6%  користи електронску цигарету
 • 6 од 10 садашњих пушача покушало је да престане са пушењем у претходних 12 месеци.
 • 70,4% ученика који сада пуше цигарете долази до цигарета тако што их купује у продавницима, самопослугама или на киосцима.
 • 82,6% оних ученика који купују цигарете није било спречено да их купи због својих година.
 • 82,2% ученика подржава забрану пушења у затвореним јавним местима.

 

У свету има више од једне милијарде пушача, од тога скоро 80% живи у земљама са ниским и средњим приходима. Употреба дувана у свету усмрти преко 19 000 људи сваки дан. У Србији   тренутно пуши око 2,5 милиона одраслих становника, а Светска здравствена организација процењује да ће  преко 800 000 садашњих  пушача превремено умрети уколико се не примене снажније мере контроле дувана.

Последице употребе дувана и изложености дуванском диму:

 • Дувански дим угрожава новорођенчад и пре и после рођења
 • Пушење у трудноћи повећава ризик за компликације у трудноћи. Угљен моноксид присутан у дуванском диму онемогућава да фетус који се развија добије довољно кисеоника
 • Дуван је други водећи фактор оболевања од кардиоваскуларних болести, одмах иза повишеног крвног притиска, а 17% смртних случајева изазваних болестима срца и крвних судова  настаје због употребе дувана и изложености дуванском диму
 • Пушење повећава ризик обољевања од рака плућа и других малигних болести као што су рак усне и усне шупљине, ждрела, гркљана, једњака, желуца, мокраћне бешике, бубрега и мокраћовода, гуштераче, дебелог црева, јетре, грлића материце и акутна мијелоидна леукемија
 • Удисање дуванског дима из околине значајно ремети нормално функционисање срца, крви и читавог васкуларног система.  Чак и кратка изложеност дуванском диму из околине може да оштети зидове крвних судова
 • Не постоји безбедан ниво изложености дуванском диму из околине. Дувански дим из околине узрокује бројне здравствене проблеме код одојчади и деце, укључујући чешће и јаче нападе астме, респираторне инфекције, инфекције уха, и друге болести
 • Код одраслих, дувански дим из околине узрокује, и коронарну болест срца, мождани удар (шлог) и рак плућа и бројне друге здравствене проблеме
 • Непушачи који су изложени дуванском диму код куће или на послу имају за 25-30% већи ризик да развију коронарну болест срца
 • Ризик оболевања од болести срца и крвних судова се повећава са сваком попушеном цигаретом
 • Дуван не представља  опасност по здравље само оних који га користе и оних који су изложени дуцванском диму већ се његови утицаји одражавају на оне који учествују у производњи дуванских производа као и на животну средину
 • Постоји континуирано оштећење животне средине током свих фаза животног циклуса дувана, од припреме терена за гајење дувана, преко гајења, прераде дувана, производње дуванских производа и дистрибуције, до ефеката потрошње и отпада након употребе дуванских производа, чиме се угрожава и здравље становника укључујући и  децу
 • Цигарете загађују и угрожавају квалитет ваздуха, али и дуго након њихове употребе, када су угашене, наставља се штетан утицај по животну средину у облику не-биоразградивих филтера којих се милиони килограма одбацују сваке године и у облику честица дувана задржаних у затвореним па и отвореним просторима.

 

Канцеларија за превенцију пушења

ИЗЈС Др Милан Јовановић Батут

НЕДЕЉА, 16. 12. 2018. – ДАН ПРЕВЕНТИВНИХ ПРЕГЛЕДА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ БАРАЈЕВА

Поштовани,
Обавештавамо Вас да ће у недељу 16.12.2018.године од 08 до 16 часова бити превентивни дан у Дому здравља “Др Милорад Влајковић“ у Барајеву.
Можете урадити следеће прегледе:
-офталмолошки преглед
-лабораторијске анализе:
• тумор маркер дебелог црева
• тумор маркер плућа

За информације и преузимање упутница за поменуте услуге најпре се јавите на шалтер инфоцентра.

Добро дошли
Дом здравља “Др Милорад Влајковић“ Барајево