Архиве категорија: Вести и обавештења

ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ ГРАЂАНА – КУЋИЦА ЗДРАВЉА

У Барајеву се  од петка 24.11.2023. год на платоу испред цркве врше превентивни прегледи грађана. У ту сврху пстављен је импровизовани објекат – кућица здравља. Уз веклико залагање запослених у установи  пруђају се превентивни прегледи и на тај начин штити здравље наших суграђана и штеди њихово време.

ДЕЛИ ЉУБАВ НЕ ХПВ

Predavanje na temu prevencije bolesti izazvanih HPV virusom održano je u skupštinskoj sali GO Barajevo.Na tu temu uvodnu reč iznela je naša koleginica VMS Jovanka Ivanković

Prеvеnciја оbоljеnjа izаzvаnih humаnim pаpilоmа virusimа (HPV) sе sprоvоdi кrоz primаrnu i sекundаrnu prеvеnciјu. Primаrnа prеvеnciја оbuhvаtа primеnu оpštih mеrа i spеcifičnе mеrе, imunizаciје u cilju smаnjеnjа brоја оbоlеlih оd HPV infекciја. Sекundаrnа prеvеnciја оbuhvаtа sкrining rака grlićа mаtеricе rаdi rаnоg оtкrivаnjа i prаvоvrеmеnоg lеčеnjа.

Rеpubliка Srbiја ubrаја sе u zеmljе svеtа u којimа је uvеdеnа vаcinаciја prоtiv оbоljеnjа izаzvаnih humаnim pаpilоmа virusimа (HPV), о trоšкu držаvе, zа pоpulаciјu dеcе, оbа pоlа (dеvојčicе i dеčаci).

Vакcinа је, prеко mrеžе institutа i zаvоdа zа јаvnо zdrаvljе distribuirаnа u dоmоvе zdrаvljа, zа sprоvоđеnjе prеpоručеnе imunizаciје. Sprоvоđеnjе prеpоručеnе imunizаciје prоtiv HPV u nаšој zеmlji, dеfinisаnо је u  sкlаdu sа Zакоnоm о zаštiti stаnоvništvа оd zаrаznih bоlеsti, Prаvilniкоm о imunizаciјi i nаčinu zаštitе lекоvimа, као i Prаvilniкоm о prоgrаmu оbаvеznе i prеpоručеnе imunizаciје stаnоvništvа оd zаrаznih bоlеsti.

Tо је imunizаciја, којu је u оbаvеzi dа prеpоruči dокtоr mеdicinе ili spеciјаlistа оdgоvаrајućе grаnе mеdicinе (izаbrаni lекаr u Dоmu zdrаvljа, nајčеšćе dеčiјi lекаr, аli i ginекоlоg) u sкlаdu sа prоgrаmоm imunizаciје stаnоvništvа prоtiv оdrеđеnih zаrаznih bоlеsti. Оnа sе sprоvоdi uz prеthоdnu pismеnu sаglаsnоst licа које sе акtivnо imunizuје, оdnоsnо njеgоvоg zакоnsкоg zаstupniка оdnоsnо rоditеljа ili stаrаtеljа (zа licа uzrаstа dо 15 gоdinа). Zа dеcu uzrаstа 15 i višе gоdinа, niје pоtrеbnа pisаnа sаglаsnоst rоditеljа/stаrаtеljа. Pisаnа sаglаsnоst zа prеpоručеnu акtivnu imunizаciјu dаје sе nа Оbrаscu 3. којi је sаstаvni dео Prаvilniка о imunizаciјi i nаčinu zаštitе lекоvimа.

Акtivnа imunizаciја prоtiv  HPV sе prеpоručuје коd dеcе stаriје оd dеvеt gоdinа, а prvеnstvеnо коd dеcе sеdmih rаzrеdа оsnоvnih šкоlа (prе prvih sекsuаlnih оdnоsа), tокоm sprоvоđеnjа sistеmаtsкih prеglеdа, као i u sкlаdu sа оdоbrеnim sаžеtкоm каrакtеristiка lека оd strаnе Аgеnciје zа lекоvе i mеdicinsка srеdstvа (АLIMSа). Rоditеlji dеcе uzrаstа dо 15 gоdinа sе оbrаćајu izаbrаnоm lекаru dеtеtа u Dоmu zdrаvljа, а dеcа sа nаvršеnih 15 gоdinа živоtа i stаriја, mоgu sе i sаmа јаviti svоm izаbrаnоm lекаru u Dоmu zdrаvljа.

IMG-4f5fe432d8506e655f6be3703fd6c774-V IMG-c80b2406ea929739f2b73e645d52ee7e-V

НОВА АМБУЛАНТА У НАСЕЉУ ГАЈ

Грађани Насеља Гај у Барајеву добили су нову савремену амбуланту. Председник Привременог органа Града Београда Александар Шапић у пратњи председника општине Барајево Слободана Адамовића обишао је новоизграђену амбуланту и симболично предао кључеве руководству здравствене установе. На овај начин се побољшавају услови здравствене заштите грађана Барајева.

Screenshot_20231123_220243_Viber

Screenshot_20231123_123134_Chrome Screenshot_20231123_123231_Gallery Screenshot_20231123_123253_Gallery

ПОЗИВ ЗА ПРЕВЕНТИВНЕ ПРЕГЛЕДЕ НЕДЕЉА (19.11.2023.)

Дом здравља „др Милорад Влајковић“ позива суграђане да се одазову на превентивне прегледе који ће се одржати у недељу, 19.11.2023.,  у термини од 08 до 14 часова у централној згради  ДЗ (Светосавска 91).
Тог дана, у склопу превентивних прегледа, организујемо:
Саветовање о здравом стилу живота и исхрани
Мерење телесне масе
Израчунавање степена ухрањености
Мерење гликемије, гликолизираног  хемоглобина и липидног статуса
Тријажа и пријављивање грађана обавиће се истог дана на шалтеру Опште медицине одакле ће грађани бити упућивани даље.
За додатне информације можете нас контактирати на телефон 011/8300186

СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ДИЈАБЕТЕСА – 14.11.2023.

Шећерна болест (Diabetes mellitus) представља једну од најзначајнијих хроничних незаразних болести нашег доба, са растућим утицајем на друштва и здравствене системе. Трогодишња кампања под називом „Приступ дијабетолошкој здравственој заштити“ („Access to diabetes care“), са обухватом периода 2021-2023. године, имала је за циљ да увећа свест о различитим аспектима превенције и лечења шећерне болести, а са тежњом да се стање у овој области унапреди. Овогодишње обележавање Светског дана борбе против шећерне болести представља се слоганом „Препознајте ризике. Предузмите акцију“ („Know your risk, know your response“), јасно наглашавајући улогу појединца у глобалној контроли дијабетеса. Познавање фактора ризика омогућава правовремено превентивно деловање, што код особа код којих се ипак установи шећерна болест, омогућава бољи успех у лечењу и умањење компликација.

 

IMG-264dc3272904e0d7fa464f39fcef26f7-V IMG-280ab8ee5c25efe4fdfc0270c4917855-V IMG-f8f5b9c20b812118b57e8091c88d623a-V

ПОЗИВ ЗА ГРАЂАНЕ – МОБИЛНИ МАМОГРАФ ОД 03.11. ДО 09.11.2023.

„Хајде да имамо времена за преглед”

03. – 09.11.2023. БАРАЈЕВО

(ИСПРЕД СПОРТСКОГ ЦЕНТРА БАРАЈЕВО)

Мобилни мамограф у организацији  Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” и Дома здравља „Др Милорад Влајковић“- Барајево, а уз подршку Министарства здравља од петка, 03. новембра 2023. године, биће доступан за прегледе у Брајеву.

Све заинтересоване жене прегледе могу заказати од четвртка, 26. октобра, радним данима од 9:30 до 13:30 часова путем телефона 011/8300-186; 069/822-53-63 или лично на шалтеру опште праксе ДЗ Барајево,  до попуне термина. 

Заказани прегледи у мобилном мамографу обављаће се сваког дана од 9 до 17 часова на  испред Спортског центра Барајево (насеље Гај).

Мамографије у мобилном мамографу намењене су женама животне доби од 45 до 69 година, које у последње две године нису урадиле мамографију, као и женама после 40. године, које у својој породичној анамнези имају блиску сродницу оболелу и лечену од рака дојке.

Ради се о једноставном, безболном и кратком рендгенском прегледу ткива дојке који траје око 10 минута. Мамографија се обавља у циљу контроле здравља и подразумева преглед жена, без присутних симптома и знакова болести, а у циљу раног отркивања рака дојке.

Рак  дојке је најчешћи малигни тумор код жена. Према подацима Регистра за рак Института за јавно здравље Србије, у Србији је у 2020. години од малигних тумора дојке оболело 4368 жена, док су нажалост живот изгубиле 1782 жене.

Правовремени прегледи у 90% случајева доводе до позитивних исхода лечења рака дојке и очувањa квалитета живота оболелих жена.

IMG-111db791b87c492f8fd34a1153689096-V IMG-c8e8f2edef56201b00145bc40a80bc68-V

ПОЗИВ ЗА ПРЕВЕНТИВНЕ ПРЕГЛЕДЕ СУБОТА И НЕДЕЉА (21.10.2023. и 22.10.2023.)

Дом здравља „др Милорад Влајковић“ позива суграђане да се одазову на превентивне прегледе који ће се одржати у суботу и недељу, 21.10.2023. и 22.10.2023., у термини од 08 до 16 часова у централној згради ДЗ на адреси Светосавска 91.
Тог дана, у склопу превентивних прегледа, организујемо:
- Узорковање хормона рада штитасте жлезде ( ТСХ, ФТ4 и анти ТПО за одрасле који раније нису имали детектовану болест штитасте жлезде) у просторијама лабораторије Дома здравља
- Ултразвучни преглед штитасте жлезде (за одрасле који раније нису имали детектовану болест штитасте жлезде) у просторијама за ултразвучну дијагностику/ преглед се ОБАВЕЗНО заказује на телефон 011/8300186

Тријажа и пријављивање грађана обавиће се истог дана на шалтеру Опште медицине одакле ће грађани бити упућивани даље.

За додатне информације можете нас контактирати на телефон 011/8300186

в.д. директор, др Тамара Кузмановић

ПОЗИВ ЗА ПРЕВЕНТИВНЕ ПРЕГЛЕДЕ 15.10.2023

 

Дом здравља „др Милорад Влајковић“ позива суграђане да се одазову на превентивне прегледе који ће се одржати у недељу, 15.10.2023.  у термини од 08 до 16 часова у централној згради  ДЗ на адреси Светосавска 91.

Тог дана, у склопу превентивних прегледа, организујемо:

-          Мерење крвног притиска и нивоа шећера у крви уз саветовање о здравом стилу живота са доктором опште праксе

-          Узорковање тумор маркера ПСА (за мушкарце) у просторијама лабораторије Дома здравља

-          Ултразвучни преглед дојке (за жене) у просторијама за ултразвучну дијагностику/ преглед се заказује на телефон 011/8300186

Тријажа и пријављивање грађана обавиће се истог дана на шалтеру Опште медицине одакле ће грађани бити упућивани даље.

За додатне информације можете нас контактирати на телефон 011/8300186

 

                                                                                     в.д. директор,                                                                                                       др Тамара Кузмановић