Сви чланци од dex

ОГЛАС – МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР

                                              Дом здравља „Др Милорад Влајковић“Барајево

На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе  чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна  и јединица локалне  самоуправе  (“Сл.гласник РС “, бр ,96/2019 и 58/2020-Анекс I  ) и члана 23.став 1 тачка 4 , Статута Дома здравља „Др Милорад Влајковић“ Барајево, Дом здравља „Др Милорад Влајковић“ Барајево , дана 27.07.2020.године, расписује

                                                                                        ЈАВНИ ОГЛАС

                                                                           ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1.Медицинска сестра-техничар  – на неодређено време у Одељењу кућног лечења , са пуним радним временом- 1  ( један )  извршилац

Услови  за заснивање радног односа из овог огласа су:

  • Завршена средња медицинска школа, смер медицинска сестра техничар
  • Положен стручни испит
  • Најмање 6 месеци радног  искуства у Одељењу кућног лечења и рада на терену
  • Возачка дозвала Б категорије  и да је кандидат активан возач.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање  радног односа утврђене Законом о раду              ( „Сл.гласник РС“ број 24/2005,61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17-УС и 137/17 ) и посебним прописима везаним за јавне  службе:

Доказ да се против  кандидата не води кривични поступак односно да оптуженица није ступила  на правну снагу  и да није покренута  истрага ( уверење суда не старије од 6 месеци)

Уз пријаву заинтересовани кандидати за радно место подносе  доказе о испуњености општих и посебних услова  у оргиналу или овереним копијама , не старијим од шест месеци , уз краћу  биографију са пропратним писмом, Уверење о држављанству РС ( нестарије од 6 месеци).

Рок за подношење  пријаве је 8 дана од дана  објављивања  на огласној табли Дома здравља „Др Милорад Влајковић“ Барајево , односно на интернет  страницама Дома здравља „Др Милорад Влајковић“ Барајево и Националлне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља.

Пријаве  на оглас могу се поднети лично или на писарници Дома здравља“Др Милорад Влајковић“Барајево , ул Светосавска бр 91 , сваког радног дана од 07 до 15 часова  или послати препоручено поштом на адресу са назнаком „За оглас-медицинска сестра –техничар  “.          В.Д.Директор                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                               Др Данијела Новаковић

ДОНАЦИЈА

Дана 18.06.2020. у просторијама Дома здравља извршена је примопредаја рачунарске опреме коју је донирао наш суграђанин господин Пашко  Хандановић.Он је овим својим личним чином вредним поштовања указао на потребу за међусобном солидарношћу у оквиру заједнице. Донацију су у име наше установе преузеле ВД Директора докторка Данијела Новаковић и медицинска сестра Санела Лалатовић.

Колектив Дома здравља се захваљује свим појединцима. установама. и предузећима који на различите начине помажу наш рад  и на тај начин утичу на побољшање квалитета пружања здравствених услуга у овој установи..

IMG-5947fc042d7717c8095682ac90d6d166-V

 

IMG-cc60aaa74969fdf676dbd6bd3af50f9f-V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. мај – Светски дан без дувана

Untitled

31. мај – Светски дан без дувана

Сваке године 31. маја Светска здравствена организација  и њени партнери обележавају Светски дан без дувана, истичу здравствене и друге ризике који се повезују са употребом дувана и залажу се за делотворне политике којима се смањује употреба дувана.

Светски дан без дувана 2020. године обележава се под слоганом  „Заштита младих од манипулација дуванске индустрије и спречавање употребе дувана и никотина међу младима”.

Светска здравствена организација је ове године покренула глобалну кампању поводом обележавања Светског дана без дувана са циљем оснаживања младих и укључивања у борбу против тактика дуванских и других индустрија које имају за циљ привлачење нових генерација корисника дувана и никотина.

Циљеви ове глобалне кампањe су:

• Разоткривање митова и маркетиншких и других тактика усмерених на младе, укључујући увођење нових производа атрактивних карактеристика као што су разне ароме;
• Едуковање младих о тактикама и начинима дуванске и повезаних индустрија за привлачење садашњих и будућих генерације да користе дуван и никотинске производе.
• Оснаживање „инфлуенсера” тј. утицајних појединаца на различитим местима укључујући друштвене мреже, како би они допринели заштити младих и подстакли их да се укључе у разоткривање и борбу против тактика највећих дуванских индустрија.

 

Тактике за привлачење нових корисника дуванских и никотинских производа:

• Употреба укуса који су привлачни младима у дуванским и никотинским производима, попут укуса трешања, жвакаћих гума и бомбона, што доприноси потцењивању здравствених ризика повезаних са употребом ових производа и подстиче младе да почну да их користе;

• Атрактивни и модерно дизајнирани производи (нпр. производи у облику USB-а или слаткиша);
• Промоција производа указивањем на њихову мању штетност у поређењу са конвенционалним  цигаретама, у одсуству објективних научних доказа који потврђују ове тврдње;

• Спонзорства славних и утицајних личности и брендирање спонзорисаних догађаја и такмичења на којима се промовишу дувански  и никотински производи;

  • Маркетинг на продајним местима укључујући постављање дуванских/никотинских производа на места видљива деци, а у близини слаткиша, грицкалица или газираних пића, као и давањем премија продавцима како би се осигурало да се њихови производи приказују на начин да их уочи што више младих особа;
  • Продаја цигарета на комад и других дуванских и никотинских производа (на пример у близини школа), што чини да дувански и никотински производи буду доступнији и приступачнији школској деци;
  • Индиректни маркетинг дуванских производа у филмовима, ТВ емисијама и онлајн-стриминг садржајима;
  • Аутомати за продају дувана на местима која посећују млади, са атрактивним рекламама, чиме се у многим земљама заобилазе прописи којима се регулише рекламирање и продаја дуванских производа малолетним лицима;
  • Покретање судских спорова намењених слабљењу мера контроле дувана, укључујући сликовна упозорења на паклицама цигарета, излагање производа на местима продаје и ограничавање доступности дуванских и никотинских производа деци (на пример забрана продаје и рекламирања дуванских производа у близини школа).

 

Више о кампањи Светске здравствене организације на:

https://www.who.int/news-room/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРАНИ ОРЛ ПРЕГЛЕДИ У ОКВИРУ СИСТЕМАТСКОГ ПРЕГЛЕДА ДЕЦЕ ПРЕД ПОЛАЗАК У ОСНОВНУ ШКОЛУ

ОБАВЕШТЕЊЕ

ПЛАНИРАНИ ОРЛ ПРЕГЛЕДИ У ОКВИРУ СИСТЕМАТСКОГ ПРЕГЛЕДА ДЕЦЕ ПРЕД ПОЛАЗАК У ОСНОВНУ ШКОЛУ

Захваљујући ангажовању председника општине  Барајево  господина Слободана Адамовића, обавештавамо вас да ће Дом здравља „Др Милорад Влајковић“ Барајево уз сарадњу и ангажовање ОРЛ специјалисте организовати ОРЛ прегледе у оквиру систематског прегледа деце пред полазак у основну школу.

ОРЛ орегледи биће обављени у Служби за здравствену заштиту деце и омладине (улаз здрава деца ) у три дана : 30.05.2020., 01.06.2020. и 03.06.2020.године.

За све информације обратите се надлежним лицима Предшколске установе.

Ми смо ту због вас,

Дом здравља“Др Милорад Влајковић“Барајево

УЗИМАЊЕ БРИСА НА ВИРУС COVID19

                                        ОБАВЕШТЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА СА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО И ПАЦИЈЕНТЕ КОЈИ СЕ ЛЕЧЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА БАРАЈЕВО, УЗИМАЊЕ БРИСА НА ВИРУС COVID19 ИЗ НОСА И ЖДРЕЛА ЗА:

Тестирање пре пријема у болницу узимањем бриса (RT-PCR методом):

1. Особе које се примају на болничко лечење на следећа одељења за одрасле и децу: хематологија, пулмологија, ендокринологија и мешовита интернистичка одељења.

2. Особе које се упућују на бронхоскопију
Tестирање ће се обављати уз издат упут за болничко лечење на наведеним одељењима.

Тестирање непосредно пре пријема у болницу (серолошко тестирање) :

Серолошко тестирање применом брзих имуно-хроматографских тестова, се врши за све особе (укључујући и труднице) који се примају на сва друга болничка одељења (не укључујући дневне болнице), која нису наведена горе под узимањем бриса , ако испуњавају следеће индикације:

1. Особе са симптомима акутне респираторне болести [повишена температура (>37 C°) и један од клиничких знакова и симптома кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање], без друге етиологије која у потпуности објашњава клиничку слику болести

2. Блиски контакт са потврђеним случајем COVID-19 у периоду до 14 дана пре појаве симптома или након појаве симптома код потврђеног случаја COVID-19

3. Сва ургентна стања која захтевају хитан пријем у болницу, а која нису наведена у тачки А.3“

ВРШИЋЕ СЕ У УЛ. ЧЕДОМИРА ЂОИНЧЕВИЋА БР. 95  – COVID АМБУЛАНТА, ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ВРАНИЋ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 09:00 – 12:00 ЧАСОВА

Лица која припадају наведеним категоријама, потребно је да се јаве за тестирање на број телефона 069/8225363.

Грађани који желе на лични захтев да обаве тестирање, почев од 22. маја 2020. године, термин за тестирање могу заказати позивом на број 069/8225363. На тестирање је потребно понети доказ о уплати 6000 динара на жиро рачун објављен на сајтовима www.covid19.rs и www.rfzo.rs .

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

У ПЕРИОДУ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ИЗАЗВАНЕ ИНФЕКЦИЈОМ НОВИМ КОРОНАВИРУСОМ ПАЦИЈЕНТИ  СА СИМПТОМИМА ПОВИШЕНЕ ТЕЛЕСНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ,КАШЉА И ДРУГЕ РЕСПИРАТОРНЕ СИМПТОМАТОЛОГИЈЕ ,ЗА ЛЕКАРСКУ ПОМОЋ СЕ ОБРАЋАЈУ ИСКЉУЧИВО У АМБУЛАНТУ ЗА ФЕБРИЛНА СТАЊА И РЕСПИРАТОРНЕ ИНФЕКЦИЈЕ, ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ВРАНИЋ УЛ.ЧЕДОМИРА ЂОИНЧЕВИЋА 95

РАДНО ВРЕМЕ АМБУЛАНТЕ ЈЕ ОД 09:00  ДО  17:00

РАДНИМ ДАНИМА,СУБОТОМ И НЕДЕЉОМ

ЗА СВА ПИТАЊА ДЕЖУРНУ ЕКИПУ КОЈА ЋЕ ПРЕГЛЕДАТИ ПАЦИЈЕНТЕ СА РЕСПИРАТОРНОМ СИМПТОМАТОЛОГИЈОМ МОЖЕТЕ КОНТАКТИРАТИ НА СЛЕДЕЋИ БРОЈ ТЕЛЕФОНА:

069 / 822 53 63 ОД 09:00 ДО 17:00

ДОСТУПНИ ТЕЛЕФОН НАШЕ УСТАНОВЕ ЗА СВА ВАША ПИТАЊА ВЕЗАНА ЗА ТРЕНУТНУ ЕПИДЕМИОЛОШКУ СИТУАЦИЈУ ЈЕ И

069 / 822 53 54 ОД 19:00 ДО 07:00

ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ КОНТАКТИРАЈТЕ ДЕЖУРНЕ ЛЕКАРЕ АМБУЛАНТЕ У ЗДРАВСТВЕНОЈ СТАНИЦИ ВРАНИЋ НА НАВЕДЕНЕ КОНТАКТ ТЕЛЕФОНЕ

ДЕЛУЈМО ПРЕВЕНТИВНО И БУДИМО ОДГОВОРНИ ПРЕМА СЕБИ И ДРУГИМА !

 

 

ВАШ ДОМ ЗДРАВЉА

12. 05. 2020.године – МЕЂУНАРОДНИ ДАН СЕСТРИНСТВА

iStock-526821404-e1483110163119-1024x585

Дом здравља“Др Милорад Влајковић“ Барајево подсећа грађане да се 12.маја 2020.године обележава Међународни дан сестринства,у част рођења Флоренс Најтингејл-зачетнице савременог сестринства.

Модел развоја сестринства подразумева адекватне ресурсе:образовне,људске,техничке,материјалне,организационе и информационо-комуникационе.

Од медицинских сестара друштво и стручна заједница очекују:

-    Стручност

-    Хуманост

-   Брзо,тачно,правилно реаговање

-    Превенцију болести,заштиту и унапређење здравља,побољшање квалитета живота

-   Лечење и рехабилитацију

-   Сарадњу са заједницом

Медицинске сестре/техничари данас добијају прилику за оперативне,финансијске и управљачке послове. Поседују конкретне и прагматичне вештине да се носе са притисцима,да пруже индивидуалну и емпатијску негу,константно ,на најефикаснији могући начи.

Медицинске сестре/техничари су често први ,а понекада и једини здравстевни радници које људи виде ,а квалитет њихове процене неге и неге у процесу лечења је од пресудног значаја.

Медицинске сестре/техничари дали су велики допринос не само у сузбијању инфекције изазване новим корона вирусом у нашој земљи већ и свакодневним професионалним активностима везаним за очување и унапређење здравља нашег становништва свих старосних узраста. Оне су окосница сваког здравственог система те је Светска здравствена организација 2020.годину прогласила као Годину медицинских сестара и бабица у знак признања за допринос који дају у здравственом систему сваке земље. Улагање у сестринство и бабиштво донеће огроман допринос брзом,економичном и квалитетном скалирању универзалне здравствене заштите

Искористимо овај датум и да прикажемо тренутно стање у сестринству, истичући да препознајемо све тешкоће са којима се медицинске сестре свакодневно суочавају и да им упутимо подршку, позив да буду јаке и кажемо ВЕЛИКО ХВАЛА, јер нам својим залагањем омогућавају да добијемо здравствену заштиту која нам је потребна и сада, више него икада помажу да наставимо да живимо у здравијем и срећнијем свету

Медицинске сестре/техничари од друштва очекују да их уважи као здравствене професионалце,и као људе који су део система,да их адекватно и материјално вреднује,да се нагласи значај континуираног усавршавања и пружи подршка улагањима у образовање медицинских сестара.

Честитам 12.мај свим својим колегама и одајем захвалност за пожртвовани свакодневни рад а актуелно у борби са епидемијом новог корона вируса.

 

Вмс Мирела Фетахи

Главна сестра Дома здравља