Сви чланци од dex

14.07.2019. – ОБЕЛЕЖЕН ДАН КРСНЕ СЛАВЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА БАРАЈЕВО

Дана 14.07.2019. у нашој установи је уз освештење славског колача и пригодан коктел обележена крсна слава установе Св. врачи Козма и Дамјан.

Том приликом угостили смо представнике локалне самоуправе, пословне партнере, колеге из других здравствених установа као  бивше и садашње запослене дома здраља. Овај пут прави домаћин славе је била Служба опште медицине уз подршку свих запослених и руководства.

IMG_20190714_120854 IMG_20190714_120910 IMG_20190714_120919

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Обавештење о закљученом уговору партија 1

Обавештење о закљученом уговору партија 2

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

OГЛАС ЗА ПРИЈЕМ ЛЕКАРА У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС “, бр 1/2015,3/2018 и 106/2018 ) и члана 23.став 1 тачка 4 , Статута Дома здравља „Др Милорад Влајковић“ Барајево, Дом здравља „Др Милорад Влајковић“ Барајево , дана 04.06.2019.године, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС    ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1.Доктор медицине – на неодређено време у Служби за здравствену заштиту одраслих , са пуним радним временом- 1 ( један ) извршилац. Услови за заснивање радног односа из овог огласа су:

• Завршен медицински факултет
• Положен стручни испит

Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа утврђене Законом о раду ( „Сл.гласник РС“ број 24/2005,61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17-УС и 137/17 ) и посебним прописима везаним за јавне службе:

Уверење о држављанству РС ( не старије од 6 месеци ).

Доказ да се против кандидата не води кривични поступак односно да оптуженица није ступила на правну снагу и да није покренута истрага ( уверење суда не старије од 6 месеци).

Уз пријаву заинересовани кандидати за радно место подносе доказе о испуњености општих и посебних услова у оргиналу или овереним копијама , не старијим од шест месеци , уз краћу биографију са пропратним писмом.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања на огласној табли Дома здравља „Др Милорад Влајковић“ Барајево , односно на интернет страницама Дома здравља „Др Милорад Влајковић“ Барајево и Националне службе за запошљавање.

Пријаве на оглас могу се поднети лично или на писарници Дома здравља“Др Милорад Влајковић“Барајево , ул Светосавска бр 91 , сваког радног дана од 07 до 15 часова или послати препоручено поштом на адресу са назнаком „За оглас-доктор медицине “.

Барајево, 12.06.2019. год.

В.Д.Директор
Др Данијела Новаковић

31.05.2019. – СВЕТСКИ ДАН БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА

СВЕТСКИ ДАН БЕЗ ДУВАНА

 

31. мај 2019. – Светски дан без дуванa

Сваке године, 31. маја, Светска здравствена организација (СЗО) и њени партнери широм света обележавају Светски дан без дувана.
Кампања има за циљ да различите циљне групе упозори на здравствене и друге ризике који се повезују са употребом дувана и подстакне доносиоце одлука да усвоје делотворне мере, засноване на доказима, којима се смањује употреба дувана и изложеност дувану.
Тема Светског дана без дувана 2019. године је „Дуван и здравље плућа”, а обележава се под слоганом „Не дозволите да због дувана изгубите дах”.
Ове године посебна пажња се посвећује негативном утицају дувана на плућа (од рака до хроничних плућних болести), због значаја овог органа за целокупно здравље и благостање људи.
Кампања Светски дан без дуванa 2019. има улогу да укаже на:
• важност здравља плућа за постизање укупног здравља и благостања и последице пушења на здравље плућа;
• велики број смртних случајева и плућних болести широм света изазваних дуваном, укључујући хроничне респираторне болести и рак плућа;
• повезаност употребе дувана и туберкулозе;
• последице изложености дуванском диму на здравље плућа код људи свих узраста;
• мере контроле дувана засоване на доказима које треба предузети како би се смањиле последице употребе дувана на здравље плућа, као и на целокупно здравље.

Позив на акцију
Контрола дувана мора постати приоритет владама и заједницама широм света како би се остварио циљ одрживог развоја да се до 2030. године за трећину смањи превремена смртност улед незаразних болести.
У циљу смањења употребе дувана и изложености дуванском диму све државе треба да имплементирају Оквирну конвенцију о контроли дувана Светске здравствене организације, што подразумева имплементацију и спровођење најефикаснијих мера за смањење понуде и потражње дувана и дуванских производа.
Родитељи и остали чланови заједнице такође треба да предузму мере којима ће промовисати сопствено и здравље своје деце чувајући их од штете коју изазива дуван.

 

Значајне болести повезане са употребом дувана

Рак плућа. Пушење дувана је најважнији фактор ризика за рак плућа, који је глобално одговоран за две трећине смртних случајева услед ове болести. Изложеност дуванском диму у кући и на радном месту такође повећава ризик од рака плућа, а престанак пушења може да смањи ризик од настанка ове болести. Десет година након престанка пушења, ризик се смањује за отприлике половину у поређењу са особом која пуши.
Хроничне болести органа за дисање. Пушење дувана је водећи узрок хроничне опструктивне болести плућа (ХОБП), стања у којем нагомилана слуз у плућима доводи до болног кашља и тешкоћа при дисању. Ризик од појаве ХОБП је посебно изражен код особа које су у раном узрасту почеле да пуше, с обзиром да дувански дим значајно успорава развој плућа. Пушење такође погоршава симптоме астме. Рани престанак пушења је најефикаснији третман у успоравању прогресије ХОБП-а и смиривању симптома астме.
Болести које се јављају током читавог живота. Одојчад која су интраутерино изложена токсинима из дуванског дима, због тога што је мајка била пушач или изложена дуванском диму из окружења, често имају слабији развој плућа и њихове функције. Мала деца која су изложена дуванском диму су под ризиком за појаву и погоршање симптома астме, упале плућа и бронхитиса, као и чешће упале доњих дисајних путева. Глобалне процене су да око 165.000 деце умире пре пете године живота од инфекција доњих респираторних путева проузрокованих изложеношћу дуванком диму. Деца која су од најранијег доба изложена дуваском диму имају последице по здравље органа за дисање и у одраслом добу, а честе инфекције доњих респираторних путева у детињству значајно повећавају ризик од развоја хроничне опструктивне блести плућа у одраслом добу.
Туберкулоза. Пушење и изложеност дуванском диму су важан фактор ризика за инфекцију туберкулозом. Пушење такође повећава ризик од понављања болести и смртности. Подаци показују да је учесталост употребе дувана око два пута већа међу оболелима од туберкулозе у односу на општу популацију у Србији. Наставак пушења у току лечења туберкулозе чини лечење мање успешним.

Загађење ваздуха. Дувански дим значајно загађује ваздух у затвореним просторима јер садржи око 7000 хемијских састојака, од којих је најмање 69 канцерогено. Иако дувански дим може бити невидљив и без мириса, може се задржати у ваздуху дуже од пет часова. Значајан део честица дуванског дима се таложи у простору на различитим површинама и на тај начин излаже људе, а нарочито малу децу, штетним састојцима и канцерогенима (тзв. задржани дувански дим; енгл. third hand smoke).
Оквирна конвенција о контроли дувана

http://www.batut.org.rs/download/izdvajamo/duvan/okvirnaKonvencijaOKontroliDuvana.pdf

Контрола дувана – Кључне чињенице СЗО за Србију

http://www.batut.org.rs/download/izdvajamo/duvan/Kontrola%20duvana%20kljucne%20cinjenice%20Srbija.pdf

Пушење и малигне болести

http://www.batut.org.rs/download/izdvajamo/duvan/Pusenje%20i%20maligne%20bolesti.pdf

Постер Светски дан без дувана 31.мај 2019. године

БАЗАР ЗДРАВЉА – 27.- 28. 03. 2019. ДОМ ВОЈСКЕ, БЕОГРАД

Запослени у Дому здравља „Др милорад Влајковић“ су активно учествовали на Пролећном  фестивалу здравља 27. и 28. марта 2019. год. Мерењем крвног притиска, гликемије, тежине, висине,давањем стручних савета и поделом воћа  као пример здравог начина живота настојали су да подигну ниво здравственог васпитања наших грађана.ове године наш штанд је посетило око 250 грађана.

IMG-e5ca8931026abb2741014b8999f799de-V IMG-89bf02e11ccb63a6985c9a36a97c24bb-V IMG-e1d0a748140b6ddbf24ade19f82d90dd-V