Служба за правно-економско финансијске и техничке послове

 

Руководилац рачуноводства:

Славка Ђерић, дипл.ецц.

8300-182