Служба за стоматолошку здравствену заштиту

Руководилац:

Др Јасмина Стевановић

8300-186/105

Одговорна сестра:

сс Даница Стевановић

8300-186/105

Превентивна и дечја стоматологија:

8300-186/105

Стоматолошка заштита одраслих:

8300-186/105

Здравствена станица Вранић – стоматолог:

Вранић, Чедомира Ђоинчевића бр.95

8332-012