Контакт

Светосавска 91, 11460 Барајево

011/8300-186 централа

011/8300-182 факс

dzb.uprava@gmail.com

Радно време 

Служба опште медицине

07:00 – 20:00  сваки дан

Служба хитне помоћи

00:00 – 24:00  сваки дан