Консултативно-специјалистичка служба

Руководилац:

Др Селмедин Фетахи, физијатар

8300-186/112

Одговорна сестра:

мс Зорица Стевановић

Физикална медицина и рехабилитација:

8300-186/112

Психијатрија:

8300-186/106

Интерна медицина:

8300-186/106

Офталмологија:

8300-186/110