16.11.2021. – СПОЉНИ СТРУЧНИ НАДЗОР ОД СТРАНЕ КМСТ Србије

Дана 16.11.2021 у нашој у Дому здравља Барајево  извршен је спољни стручни надзор од стране чланова КМСТС. Колеге из Коморе медицинских сестара и техничара Србије  носе веома позитивне утиске из наше установе везано за кадар, рад и организацију рада у установи.