ОБАВЕШТЕЊЕ

Дана 06.05. објављен је позив за доставу понуда за набавку лабораторијјског материјала 06.05.2021. – 17.05.2021. на порталу јавних набавки.