ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ПОВЕРЕНИКА ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Одлуком директора установе за повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности именована је гђа Мирјана Косовић, правница запослена у Дому здравља „Др Милорад Влајковић“

Контакт подаци:

Mирјана Косовић, дипломирана правница

email : mirjana.kosovic@dzbarajevo.com