ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани корисници услуга Дома здравља „Др Милорад Влајковић“ – Барајево

Вашу редовну (хроничну) терапију можете наручити и путем електронске поште на email  адресу dzb.uprava@gmail.com

Обавезни подаци које морате навести су :

- ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

- ЛБО БРОЈ

- ИМЕ ВАШЕГ ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА И БРОЈ КАРТОНА

У колико се укаже потреба за изменом  терапије исту можете добити ако у послатојј поруци приложите скениран налаз лекара специјалисте.

ТЕРАПИЈА ЋЕ ВАМ БИТИ ПРПИСАНА НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД ТРИ ДАНА