КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА

Запослени у установи су у петак 21.01.2020. године су у оквиру КМЕ присуствовали едукацији на тему „Професионално сагоревање здравствених радника“

Кроз програм обуке упознати су са начином превенције и препознавања овог значајног проблема и  кроз психолошке методе обуке подигнута је свест о заједништву и значају добрих међуљудских односа и подршци.