4.XI 2021. – ИЗВРШЕН СПОЉНИ СТРУЧНИ НАДЗОР У ДОМУ ЗДРАВЉА БАРАЈЕВО

Дана 04.11.2021 у нашој установи извршен је спољни стручни надзор од стране чланова ЛКС. И у овим отежаним условима показало се да запослени у Дому здравља успешно и квалитетно обављају свој посао поштујући уведене стандарде и процедуре.